Voor wie is Krachtouders bedoeld?

Voor alle ouders:

¨ 2 oudergezinnen (ouders, verzorgers, pleegouders)
¨ 1 oudergezinnen (alleenstaande ouder, verzorger, pleegouder)
¨ met geen, 1 of  2 inkomens (armoede / rijkdom)
¨ allochtone en autochtone gezinnen
¨ gemengde huwelijken
¨ van laagopgeleide tot hoogopgeleide ouders

Comments are closed.