Wat is onze visie?

Onze visie is gebaseerd op het werk van Prof. Reuven Feuerstein. Hij is verbonden aan het ICELP in Israel.

Vanuit deze methodiek hanteren we een aantal principes:

¨ Kan niet, bestaat niet!
¨ Denken kun je leren.
¨ Mensen kunnen onbeperkt leren: “If there is a limit, we don’t know it”.
¨ Mensen aanspreken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.
¨ Doorbreken van de negatieve “self fulfilling prophecy” (= zelfbevestigende voorspelling / = geen geloof dat een kind meer kan).

Het vertrouwen en geloof bij ouders vergroten en versterken, dat hun kinderen meer mogelijkheden bezitten, dan de omgeving aan de kinderen willen toeschrijven. Stichting Krachtouders wil ouders leren hoe ze voor hun kinderen kunnen opkomen en meer kunnen opkomen voor de talenten en het potentieel van hun eigen kinderen.

Comments are closed.