Bestuur

Op 26 januari 2010 hebben Marom Ayoubi en Stanley Portier Stichting Krachtouders opgericht. Twee ouders die samen hun twee kinderen begeleiden richting hun volwassenheid. Uit eigen ervaring zien ze hoe belangrijk de rol van ouders is in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Naast hun praktijkervaring als ouder brengen ze vanuit hun opleiding en werk ook relevante kennis en werkervaring in ten behoeve van de doelgroepen waar de stichting voor werkt.

Marom Ayoubi is onderwijspsycholoog en heeft bijna 20 jaar ervaring als onderwijsadviseur. Zij is gespecialiseerd in thema’s als opvoedings-ondersteuning, ouderparticipatie en de methodiek van Feuerstein.

Stanley Portier is gepromoveerd in de experimentele onderwijspsychologie. Hij werkt als learning consultant in het bedrijfsleven en richt zich met name op de rol van nieuwe media (ICT) in het onderwijs.

Ter versterking van het bestuur zijn we nog op zoek naar ouders die hart hebben voor andere ouders en deze ouders middels onze stichting willen versterken.


Drs. Marom Ayoubi
Voorzitter bestuur

Dr. Stanley Portier
Secretaris en penningmeester