Informatie

De Stichting Krachtouders heeft als doel ouders te versterken in hun kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkeling van (hun) kinderen en jong volwassenen. Door deze versterking worden ouders in staat gesteld om op een gelijkwaardige(r) manier met onderwijs- en opvoedingsprofessionals over de ontwikkeling van hun kind te communiceren. Ouders worden tijdens de opvoeding nogal eens met belangrijke keuzes geconfronteerd, waarvan de impact op de latere ontwikkeling en kansen van het kind vaak niet of onvoldoende duidelijk zijn. Door ouders de juiste handvaten mee te geven kunnen ze in hun contacten met professionals gerichter doorvragen en zo een keuze maken die maximaal aansluit bij de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van het kind.

Het werk en de visie van de Stichting Krachtouders wordt geïnspireerd door de nieuwste wetenschappelijke inzichten van onder andere prof. R. Feuerstein, prof. P. Klein en prof J. Jolles op gebied van de neurologische en cognitief-emotionele ontwikkeling van de hersenen. Hierbij is de rol van alle personen in de directe omgeving van het kind van cruciaal belang.

Om te voorkomen dat deze inzichten beperkt blijven tot het wetenschappelijk werkveld, spant de Stichting Krachtouders zich in tot het maken van een vertaalslag naar de praktijk. Dit doet de stichting onder andere via publicaties, presentaties, workshops en trainingen. Ook streeft de stichting naar het organiseren van diverse activiteiten, eventueel in samenwerking met andere professionele organisaties en/of verenigingen.

Indien u contact wilt opnemen of op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen, kunt u een e-mail sturen naar info [at] krachtouders.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06-42 37 35 38
drs. Marom Portier-Ayoubi (voorzitter)

April 2015